Over ons

Door de oprichting van de Adviesgroep Sociale Zaken/Adviesgroep Minimabeleid kreeg in 1985 de cliëntenparticipatie in Zaanstad vaste vorm. Vijf leden zijn vrijwilligers die zelf cliënt van de sector Sociale Zaken zijn. De vier andere leden zijn vertegenwoordiger van belangenorganisaties. Op 13 oktober 2008 heeft er een wijziging in de raad plaatsgevonden. Sinds 13 oktober 2008 bestaat de CR uit 4 uitkeringsgerechtigde en drie organisaties nl.:

  • IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad)
  • Ouderenbond
  • Regenboog overleg Zaanstreek

De cliëntenraad is het aanspreekpunt voor de klanten van de sector Sociale Zaken en ze adviseert en informeert de gemeente. Om u goed te kunnen informeren vergaderd de cliëntenraad regelmatig. Elke twee maanden overlegt de cliëntenraad met de sector Sociale Zaken en elke zes maanden met de wethouder.

Vaste bezoekers van onze website zullen al gemerkt hebben dat de notulen niet meer beschikbaar zijn. De reden hiervan is dat de cliëntenraad heeft besloten om hiervoor in de plaats de besluitenlijst te gaan plaatsen. De besluitenlijst is een samenvatting van de met het sectorhoofd van de sector werk & inkomen (Sociale Zaken) overeengekomen besluiten.